Logo

Logo design for Promotion Team2016-03-21T15:31:23+01:00
Logo design for Bez Gwarancji (“No warranty”)2016-04-16T00:48:07+02:00
Grupa Artystyczna (‘Art Group’)2016-04-16T00:49:53+02:00
Logo for Związkowiec Zagłębia Miedziowego2016-04-16T00:50:51+02:00
Logo for Zepsuta Komórka (‘Broken Cellphone’) Website2016-03-21T15:34:47+01:00
Logo Design for WolnaMysl.pl (‘free thought’)2016-04-16T01:01:07+02:00
Logo for WolnaMysl.pl (‘free thought’)2016-04-16T01:01:17+02:00
Logo for PomocnikZakupowy.pl (adisor in digital shopping)2016-04-16T01:01:20+02:00
Logo for Triplette Art Group (Grupa Artystyczna Triplette)2016-04-16T01:01:52+02:00